Aktuellt angående föreningens reliningsarbete

OBS den preliminära tidsplanen är mycket preliminär. Du får information direkt i din brevlåda ca tre veckor före det direkta reliningsarbetet.

Reliningsarbetet

Bakgrund – Föreningens ca 55 år gamla avloppsstammar är i stort behov av relining. Under de senaste åren har minst en större akut reliningsåtgärd fått genomföras. 

Under pågående planerade reliningsarbete har vi fått vänja oss vid rapporter och filmer som visar hur sköra och skadade avloppsstammarna varit. De skador som funnits har åtgärdats och reliningen har hittills genomförts med förväntat resultat. Allt arbete granskas och godkänns successivt av föreningens konsult från SWECO Systems AB. Vi kan nu summera att ca 85% av arbetet är genomfört och godkänt.

Relining och coronaviruset – Föreningens styrelse är tillsammans med Jima fastigheter och föreningens konsult från Sweco väl medvetna om den komplexa balansgången mellan att avsluta det nödvändiga återstående reliningsarbetet och att fortsatt hålla spridningen av coronaviruset nere.

Vi arbetar tillsammans för en anpassad arbetsgång. Generellt gäller följande: