Reliningsarbete.

Reliningsarbetet
– är avslutat på Sunnanväg 18 A –18 C
– är påväg att avslutas på Sunnanväg 18 D–18 G
– är på väg att avslutas på Vårvädersv 4
– återupptas i december på Sunnanväg 18 K
De lägenheter som berörs på 18 K har fått information.
Övriga på 18 H –18 K bjuds in till informationsmöte 9/12 –
2019. Kallelse kommer till berörda.
Jul-och nyårshelgerna påverkas inte av reliningsarbeten.