Seniorverksamheten. OBS ny tid.Måndagar 13.30-15.30 i föreningslokalen på Vårvädersvägen 4 E.

Välkomna.