Arkiverad information

  • Uppdatering pågår!

juni juni 2018 Trapphusinformation Vårregnets bostadsrättsförening

juni reviderad juni 2018 Infoblad till brevlådorna

april Trapphusinformation april 2018

april Infoblad till brevlådorna april 2018

feb/mars Slutiglitig-Trapphusinformation-21-feb-2018 (1)

januari Trapphusinformation januari 2018

2017

171215 Information december 2017

171115  Information november 2017

170915 Information från styrelsen sept 2017

170715 information från styrelsen juli 2017

170615 Informationsblad 170621

170215 information från styrelsen_februari

2016

161215 information från styrelsen_december 2016

161015 aktuell-info-fran-styrelsen-oktober

160915  Infoblad hösten 2016

160815 information från styrelsen_augusti 2016

160615 Infoblad sommaren 2016

2016 Jubileum

160515 Protokoll ordinarie föreningsstämma brf Vårregnet 160512