Relining

Sprayrelining kommer även, inom ca 2 veckor att ske på 18 S

Därefter sker, fram till midsommar, kompletterande åtgärder på resten av gården 18 .

Kompletterande åtgärder på gården 4 kommer att ske, efter semestrarna. Samtidigt som dessa åtgärder görs sker fastighetsspolning av samtliga avloppsstammar på Vårvädersvägen 4.