Underhållsspolning

Underhållspolning startar på Vårvädersvägen 4 G den 30:e augusti – 2021. Kompletterande åtgärder efter reliningen kommer att ske parallellt med underhållspolningen.

Observera att det är mycket viktigt att föreningen får tillgång till lägenheten i samband med arbetet. Kontakta fastighetskontoret och lämna din nyckel så fort du aviserats att arbetet startar i din trappuppgång.