Underhållsspolning

Underhållspolning är nu, i december 2021, genomförd Vårvädersvägen.

Underhållspolning planeras på Sunnanväg inom 2-3 år.

Underhållspolning kommer att genomföras med jämna, ca 3-5 års mellanrum.