Aktuellt

EXTRA STÄMMA 6 december klockan 18.00 i Föreningslokalen Vårvädersvägen 4E.

Inom kort får du som är medlem i Brf Vårregnet inbjudan till den andra extra stämman med syfte att fastställa nya stadgar.

Protokollet från den första extra stämman kan läsas här:

Välkomstbladet för nyinflyttade och påminnelser för oss alla har nu uppdaterats:

Följande stadgar kommer att diskuteras vid en andra extrastämma 6/12 klockan 18.00. Förslaget enligt den första extra stämman är att punkt 6 och 7 i paragraf 31 stryks. För övrigt föreslås att stadgarna godkänns. Kallelse till den andra extrastämman kommer i brevlådorna.

Föreningen ser för närvarande över städrutinerna. För kännedom ser nuvarande rutiner ut enligt följande schema (gällande allmänna utrymmen)

Protokollet från årsstämman 2023 kan du läsa här:

2022 års årsredovisning kan du läsa här:

Inom kort kommer årsredovisningen att delas ut i brevlådan.

2023 år årsstämma är förlagd till 24 maj klockan 19.00, Järnåkraskolans matsal.

Informationsblad som delats ut i brevlådorna kan du läsa här:

Stadgar Nya Föreningens stadgar, gäller fr.o.m. 180216

Bostadsrättslagen

Kontaktuppgifter till fastighetskontoret

Vicevärd Pål Karlsson kontaktas via e-post fastighetskontor@varregnet.se eller telefon 046-211 34 85

Fastighetsskötare Anders Bondesson, Thomas Cogias samt sommarvikarie kontaktas via e-post vaktmastare@varregnet.se eller via telefon 046-2113480