Aktuellt

2022 års årsredovisning kan du läsa här:

Inom kort kommer årsredovisningen att delas ut i brevlådan.

2023 år årsstämma är förlagd till 24 maj klockan 19.00, Järnåkraskolans matsal.

Informationsblad som delats ut i brevlådorna kan du läsa här:

Stadgar Nya Föreningens stadgar, gäller fr.o.m. 180216

Bostadsrättslagen

Kontaktuppgifter till fastighetskontoret

Vicevärd Pål Karlsson kontaktas via e-post fastighetskontor@varregnet.se eller telefon 046-211 34 85

Fastighetsskötare Anders Bondesson, Thomas Cogias samt sommarvikarie kontaktas via e-post vaktmastare@varregnet.se eller via telefon 046-2113480