Medlemslokaler

Lokaler som är möjliga för medlemmar att hyra är föreningslokalen och/eller gästlägenheter. – kontakta vicevärd om du vill hyra föreningslokalen eller någon av gästlägenheterna under kortare tid.

Lokaler som är möjliga för medlemmar att låna utan kostnad är bordtennisrum (18 K) invid tvättstugan.

Lokaler som möjliga för medlemmar att använda, mot medlemsavgift på 75:-/månad är gymmet på Sunnanväg 18 E- Kontakta vicevärd om du är intresserad.

Föreningslokal

Gym

Gästlägenheter