Felanmälan och JOUR

Under arbetstid kontaktar du Fastighetskontoret, i första hand via e-post eller telefon.

Vänligen respektera personalens arbetstider. Vid kontakt med Jour/Örestads bevakning får vicevärd och styrelse information om såväl anmälare, innehåll som åtgärd.

Vicevärd: Pål Karlsson: fastighetskontor@varregnet.se

Fastighetsskötarna Anders Bondesson, vaktmastare@varregnet.se (046-2113480, telefonsvarare finns)

Angående fel på Hiss, Bredband eller vid strömavbrott kontaktar du:

HISS – 010 – 205 00 50 (ALT-hiss) – jour dygnet runt

Telefoni/Bredband, TV – 90222 Tele 2

Strömavbrott: www.kraftringen.se (på Kraftringens hemsida ges information om större avbrott i området)

JOUR

AKUTA Problem under kvällar och helger 040 – 93 12 70 (Örestads bevakning) OBSERVERA detta gäller endast akuta problem som inte kan vänta till ordinarie arbetstid.

Vänligen respektera personalens arbetstider. Vid kontakt med Jour/Örestads bevakning får vicevärd och styrelse information om såväl anmälare, innehåll som åtgärd.