Brf Vårregnet

Föreningen omfattar två gårdar; Vårvädersvägen 4 och Sunnanväg 18. Vi förvaltar 326 lägenheter och ett 20-tal lokaler.

Husen byggdes under åren 1964-66, samtidigt med övriga Klostergården