Gym

Observera anpassade träningstider! För att reducera risk för smittspridning av coronaviruset och för att samtidigt möjliggöra träning för personer i riskgrupp gäller särskilda öppettider.  Öppettider på gymmet:
  • Seniorer och personer i riskgrupp hänvisas till träning främst måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 10–13 samt tisdagar kl. 11-13 (städning tisdagar 10 – 11).
  • Alla övriga är fortsatt välkomna att träna vardagar kl. 7.00-10.00 samt kl. 13.00 och 21.00.
  • Helger är alla välkomna att träna kl. 9.00-19.00.
Tänk alltid på att rengöra redskap noga både före och efter användning. Använd aldrig gymmet om du har symtom eller är om du är orolig för smitta. Var noga med att hålla avstånd när du tränar. OBS! Träning påbörjas senast 1 tim före stängningstid Gymmet finns på Sunnanväg 18E. Abonnemang tecknas kvartalsvis, avgiften betalas via hyresavin. Kontakta vicevärdskontoret för mer information och abonnemang. Ingångsbrickan till gym får inte lämnas eller lånas ut till någon annan, skulle så ske riskerar man att bli avstängd.