Föreningen omfattar två gårdar, Sunnanväg 18 och Vårvädersvägen 4. Vi förvaltar 326 lägenheter och ett 20-tal kontorslokaler.

Husen byggdes under åren 1964-66, samtidigt med övriga Klostergården.