Information kring Coronavirus/Covid-19

Allmänt 
Undvik att ha kontakt med grannar och omgivning om du har ett eller flera symtom (feber, torrhosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, värk i muskler och leder, illamående). Tänk på att tvätta händerna, att hosta/nysa i armveck och att hålla avstånd till andra personer.

Fastighetskontoret 
Fastighetskontoret har öppet som vanligt, men ta i första hand kontakt via telefon eller e-post. Undvik att besöka fastighetskontoret om du har ett eller flera symtom (se ovan).

Reparation och åtgärder i lägenheterna
Tills vidare utförs endast akuta åtgärder i lägenheterna samt sådant som kan vara av fara för fastigheten. Allt arbete i lägenheter föregås av telefonkontakt med boende. I de fall då syn eller åtgärder behöver utföras i lägenheten kommer engångshandskar att användas. För ömsesidig hänsyn ber vi boende i lägenheterna att hålla avstånd.

Gymmet
Är öppet som vanligt. Tänk på att tvätta händerna före och efter träning. Torka av redskap och maskiner ordentligt efter användning. Använd inte gymmet om du har symtom (se ovan) eller är orolig för att bli sjuk.

Tvättstugor
Är öppna som vanligt, med undantag för tvättstugorna på Sunnanväg 18 som sedan den 16 mars stängda på grund av relining. Tänk på att tvätta händerna före och efter du använder tvättstugorna. Städa och torka av maskiner ordentligt efter användning.

Hissen

Tänk på att hålla avstånd och inte åka för många tillsammans i hissen.

krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset. Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar, läs mer på folkhalsomyndigheten.se

______________________________________________________________________________

Har du frågor som berör Reliningen kontakta föreningens projektkoordinator Pål Karlsson. Du når honom säkrast via e-post pal@varregnet.se men även på telefonnummer: 0738-223474.

Du når vicevärden på telefonnummer:046-211 34 85