Aktuellt

Föreningen ser för närvarande över städrutinerna. För kännedom ser nuvarande rutiner ut enligt följande schema (gällande allmänna utrymmen)

Välkomstbladet för nyinflyttade och påminnelser för oss alla är nu under pågående uppdatering:

Protokollet från årsstämman 2023 kan du läsa här:

2022 års årsredovisning kan du läsa här:

Inom kort kommer årsredovisningen att delas ut i brevlådan.

2023 år årsstämma är förlagd till 24 maj klockan 19.00, Järnåkraskolans matsal.

Informationsblad som delats ut i brevlådorna kan du läsa här:

Stadgar Nya Föreningens stadgar, gäller fr.o.m. 180216

Bostadsrättslagen

Kontaktuppgifter till fastighetskontoret

Vicevärd Pål Karlsson kontaktas via e-post fastighetskontor@varregnet.se eller telefon 046-211 34 85

Fastighetsskötare Anders Bondesson, Thomas Cogias samt sommarvikarie kontaktas via e-post vaktmastare@varregnet.se eller via telefon 046-2113480