Aktuellt

Informationsblad som delats ut i brevlådorna:

Protokoll från 2022 års föreningsstämma

Årsredovisning för 2021 kan du läsa här. Årsredovisningen har som tidigare meddelats, p.g.a. externa omständigheter, försenats. Årsredovisningen med revisionsberättelse delas ut i brevlådorna under kommande vecka, vecka 19

Stadgar Nya Föreningens stadgar, gäller fr.o.m. 180216

Bostadsrättslagen

Kontaktuppgifter till fastighetskontoret

Vicevärd Pål Karlsson kontaktas via e-post fastighetskontor@varregnet.se eller telefon 046-211 34 85

Fastighetsskötare Anders Bondesson, Thomas Cogias samt sommarvikarie kontaktas via e-post vaktmastare@varregnet.se eller via telefon 046-2113480