Föreningsstämma 2020

Styrelsen i HSB brf Vårregnet har beslutat att senarelägga 2020 års föreningsstämma till 17/6 och att uppmana medlemmarna att avge sin röst via poströstning.

Under vecka 19 (före 11 maj) delas kallelse med bilagor (t.ex. årsredovisning samt valberedningens förslag på val av styrelsemedlemmar) ut till samtliga medlemmar. I det utskicket bifogas även information om de frågor som kommer att tas upp och om hur poströstningen går till.

Bakgrund till ovanstående beslut är:

  • Risken för smittspridning av coronaviruset och det gällande förbudet mot att hålla sammankomster med fler än 50 personer.
  • En tillfällig lag som ger bostadsrättsföreningars styrelser rätt att besluta om poströstning inför föreningsstämman (SFS nr: 2020:198 § 7). Denna lag möjliggör att 2020 års stämmor, trots rådande omständigheter, kan genomföras inom lagstadgad tid.

/Brf Vårregnets styrelse

Information kring Coronavirus/Covid-19

Allmänt 
Undvik att ha kontakt med grannar och omgivning om du har ett eller flera symtom (feber, torrhosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, värk i muskler och leder, illamående). Tänk på att tvätta händerna, att hosta/nysa i armveck och att hålla avstånd till andra personer.

Fastighetskontoret 
Fastighetskontoret har öppet som vanligt, men ta i första hand kontakt via telefon eller e-post. Undvik att besöka fastighetskontoret om du har ett eller flera symtom (se ovan).

Reparation och åtgärder i lägenheterna
Tills vidare utförs endast akuta åtgärder i lägenheterna samt sådant som kan vara av fara för fastigheten. Allt arbete i lägenheter föregås av telefonkontakt med boende. I de fall då syn eller åtgärder behöver utföras i lägenheten kommer engångshandskar att användas. För ömsesidig hänsyn ber vi boende i lägenheterna att hålla avstånd.

Gymmet
Är öppet som vanligt. Tänk på att tvätta händerna före och efter träning. Torka av redskap och maskiner ordentligt efter användning. Använd inte gymmet om du har symtom (se ovan) eller är orolig för att bli sjuk.

Tvättstugor
Är öppna som vanligt, med undantag för tvättstugorna på Sunnanväg 18 som sedan den 16 mars stängda på grund av relining. Tänk på att tvätta händerna före och efter du använder tvättstugorna. Städa och torka av maskiner ordentligt efter användning.

Hissen

Tänk på att hålla avstånd och inte åka för många tillsammans i hissen.

krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset. Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar, läs mer på folkhalsomyndigheten.se

______________________________________________________________________________

Har du frågor som berör Reliningen kontakta föreningens projektkoordinator Pål Karlsson. Du når honom säkrast via e-post pal@varregnet.se men även på telefonnummer: 0738-223474.

Du når vicevärden på telefonnummer:046-211 34 85