Har du frågor som berör Reliningen kontakta föreningens projektkoordinator Pål Karlsson. Pål har ännu inget direktnummer. Du når honom säkrast via e-post pal@varregnet.se Alternativt via fastighetskontoret telefonnummer:046-211 34 85