För närvarande pågår en nödvändig kompletterande relining på Vårvädersvägen 4. Samtliga medlemmar som berörs är informerade.

Reliningen är påbörjad på Sunnanväg 18. Informationsmöten har genomförts och skriftlig information har gått ut till samtliga medlemmar på 18 A, 18 B, 18 C och 18 D.

Kallelse till informationsmöte 29/8 kommer, inom kort till medlemmar, på 18 E, 18 F och 18 G.

Har du frågor som berör Reliningen kontakta föreningens projektledare Pål Karlsson. Pål har ännu inget direktnummer. Du når honom säkrast via e-post pal@varregnet.se Alternativt via fastighetskontoret telefonnummer:046-211 34 85