Uppdatering

Branden 18 A

Branden startade på balkongen och spreds in i berörd lägenhet samt delvis till angränsande balkong ovanför. Ingen person har kommit till skada. Utredning av brandorsaken pågår.

Samtliga branddörrar är tillsvidare stängda. Öppnas tidigast på måndag 16 september.

Röksanering i aktuell lägenhet är påbörjad.

För att hindra ytterligare spridning av röklukt hålls fönster i korridor vid 18 A och 18 B öppna.

Örestads vaktbolag kommer att observera fastigheten, vid minst två tillfällen under natten.

                                 Vårregnets styrelse och fastighetsskötare

Information från Kulturgruppen

Seniorverksamheten har ny mötestid: måndagar 13.30 – 15.30 i föreningslokalen, Vårvädersvägen 4 E. (se under fliken seniorverksamheten)

Har du frågor som berör Reliningen kontakta föreningens projektkoordinator Pål Karlsson. Pål har ännu inget direktnummer. Du når honom säkrast via e-post pal@varregnet.se Alternativt via fastighetskontoret telefonnummer:046-211 34 85