Föreningens årsstämma 2019 har genomförts.

Protokoll:

Stadgar Nya Föreningens nya stadgar, gäller fr.o.m. 180216

Bostadsrättslagen