Vicevärd

För närvarande har Brf Vårregnet en övergångsperiod med två Vicevärdar Owe Voss och Vicevärd Pål Karlsson.

Pål Karlsson är föreningens Vicevärd från och med januari 2021. Owe Voss arbetar parallellt med Pål fram till och med juni 2021.

Vicevärden sköter det löpande kontorsarbetet, lägenhetsöverlåtelser och allmänna frågor, etc.

Kontakt med medlemmarna, uthyrning av garage-, p-platser och gym, bokning av gästrum, festlokal och hobbyrum, uttag ur fonden samt eventuella klagomål sköts via vicevärden.

Sunnanväg 18 L
Öppettider måndag till fredag kl 0800-0900 samt onsdag kväll kl 1600-1900
( Under semesterperioder reducerade öppettider enlig anslag på dörren)

Telefon: 046-211 34 85, 0768-60 04 49 (telefonsvarare övrig tid)

E-post: fastighetskontor@varregnet.se