Vicevärd Owe Voss

140311-Owe Voss

Vicevärden är heltidsanställd och sköter det löpande kontorsarbetet, lägenhetsöverlåtelser och allmänna frågor, etc.

Kontakt med medlemmarna, uthyrning av garage-, p-platser och gym, bokning av gästrum, festlokal och hobbyrum, uttag ur fonden samt eventuella klagomål sköts via vicevärden.

Sunnanväg 18 L
Öppettider måndag till fredag kl 0800-0900 samt onsdag kväll kl 1600-1900
( Under semesterperioder reducerade öppettider enlig anslag på dörren)

Telefon: 046-211 34 85, 0768-60 04 49 (telefonsvarare övrig tid)

E-post: fastighetskontor@varregnet.se