På Sunnanväg 18E finns ett modernt gym till medlemmarnas förfogande.

Abonnemang tecknas kvartalsvis, avgiften betalas via hyresavin. Kontakta vicevärdskontoret för mer information och abonnemang.

Ingångsbrickan till gym får inte lämnas eller lånas ut till någon annan, skulle så ske riskerar man att bli avstängd.

Öppettider på gymmet:

Måndag-fredag         7:00-22:00 ->(tisdagar stängt mellan 10:00-11:00 p g a städning)

Lördag-söndag          8:00-20:00

OBS! Träning påbörjas senast 1 tim före stängningstid.

Gymmet har  också tillgång till handledare/instruktör Tränarbrev(PDF)