Valberedning

Alla bostadsrättsföreningar i HSB har en styrelse och en valberedning.
I vår valberedning ingår
Christina Wijkström (18 I),
Thomas Walldén (18 K),
Nuria Tallberg (4 I)
Agneta Ingmansson (18 L)
Valberedning når du via vicevärden fastighetskontor@varregnet.se, telefon: 046-2113485 alternativt via Nuria Tallberg (sammankallande)    nuria.salamone@gmail.com
Vår uppgift är att varje år på årsstämman föreslå arvode, kandidater och
sammansättning av styrelse och revision.
Vårregnet är en stor förening på drygt 300 hushåll. Vi vet att många har
intresse och kunskaper som skulle kunna vara till stor nytta.
Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet eller har funderingar
kring hur arbetet fungerar är du välkommen att ta kontakt med oss.