Alla bostadsrättsföreningar i HSB har en styrelse och en valberedning.
I vår valberedning ingår
Lina Gerdin, sammankallande
Fred Kjellson
Thomas Walldén
Nuria Tallberg
Valberedning når du, i första hand, via
vicevärden fastighetskontor@varregnet.se, telefon: 046-2113485.
Vår uppgift är att varje år på årsstämman föreslå arvode, kandidater och
sammansättning av styrelse och revision.
Vårregnet är en stor förening på drygt 300 hushåll. Vi vet att många har
intresse och kunskaper som skulle kunna vara till stor nytta.
Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet eller har funderingar
kring hur arbetet fungerar är du välkommen att ta kontakt med oss.
Kontakta valberedningens Ann-Marie Wennström,
tel. 0706-651938.
Du kan också komma på någon av våra öppna träffar som vi har på
vicevärdskontoret den andra onsdagen i månaden
(klockan18-19 den 13 februari, 13mars och 10 april).
Påminnelser sätts upp i trapphusen.
Vi i valberedningen ser fram emot att träffa dig.

Ulf, Anne-Marie och Lina (Fred saknas på fotot)