Föreningsstämma

Årsedovisning och Protokoll från 2023 års föreningsstämma

Protokoll från 2022 års föreningsstämma:

Kallelse och bilagor till föreningsstämman 2022:

Här finner du, bilaga 2, årsredovisningen för 2021:

Här finner du äldre material, protokoll från föreningsstämmor samt årsredovisning 2020.