Föreningslokal

Föreningen har en lokal på Vårvädervägen 4 E (låghuset). Lokalen får, mot en mindre avgift, disponeras av medlemmar för föreningsmöten, aktiviteter och mindre privata fester. Särskilda regler gäller – se bild längre ner på sidan. 

  • Medlem som boka får göra detta upp till max 6 månader i förväg. 

Priser för medlemmar i Brf Vårregnet: Eftermiddag:11.00 – 17.00, 100 kr, Kväll: 17.00 – 23.00, 200 kr,

Helt dygn: 11.00 – 11.00, nästföljande dag 300 kr)

  • Icke medlemmar kan boka lokalen max 14 dagar i förväg.

Priser för icke medlemmar i Brf Vårregnet: Eftermiddag (11.00 – 17.00) 200 kr, Kväll: (17.00 – 23.00), 400 kr,

Helt dygn: 11.00 – 11.00, nästföljande dag 600 kr

Bilder föreningslokal